Preventivní systém dona Boska má tři opěrné body: laskavost, rozum a náboženství (vychází z 1 Kor 13).

Je to umění „získat srdce“, to neznamená „kupovat si někoho“. Jde o lásku, která přijímá druhého takového jaký je, ale také vyžaduje, dává cíle – vede k ideálu. Vede ke Kristu, proto je nezbytným předpokladem formace svědomí.

Preventivní systém je „životní styl“, který dona Boska charakterizoval a který je základem salesiánského stylu výchovy. Velkou učitelkou mu byla jeho maminka Markéta.

Salesiánský styl výchovy

Don Bosko chtěl, abychom se snažili ke každému mladému člověku přistupovat s laskavostí. Ona otevírá srdce a pomáhá budovat důvěru.

Důraz kladl také na umění vysvětlovat. Nechtějme, aby mladí lidé dělali věci automaticky nebo ještě hůř kvůli nám. Motivujme je, vysvětlujme jim důvody. Don Bosko měl vysoké ideály, proto navrhuje všem mladým hodnoty postavené na evangeliu.

Další důležitý prvek ve výchově je pro něj asistence. Pedagog či animátor je aktivně přítomný při tom, co mladí dělají, podílí se na vytváření rodinného prostředí. Má účast na životě mladých lidí, zajímá se o to, čím žijí. Pedagog, který má rád své svěřence, buduje důvěru a zároveň vytváří radostnou atmosféru.

Ve vztazích don Bosko vyžaduje průzračnost a čistotu. Nemůže vychovávat ten, kdo na sebe navazuje, soupeří s ostatními vychovateli o přízeň mladých.

Osobní vztah vychovatele ke svěřeným by měl pomáhat k vnitřnímu růstu, vést k hodnotám, ukazovat na Krista. Ve vztazích by měla vládnout laskavost, důvěra a upřímnost. Don Bosko je rád, když jsou vychovatelé radostní, ale zároveň realističtí.