Myšlenka založit salesiánské dílo v našem městě sahá k roku 1932, stavět se však začíná až v roce 1939.  Za necelé tři roky je část 1.etapy hotova. Za války se tak „potichu“ začíná rozvíjet práce pro chudou mládež. Celé severní křídlo je dostavěno roku 1944.  Po skončení války se činnost může rozjet naplno, ale jen na 5 let. Při „Akci K“ je dům zabrán. Za socialismu je zde jazyková škola, pro její potřeby se areál dostavuje v 60. a pak 80. letech zhruba podle původního půdorysu. Dílo má za sebou tedy činnost během dvou totalit a dvou svobodných období – to druhé trvá, díky Bohu, 30 let.