Přidejte svůj kámen ke stavbě nebo postavičku do činnosti 😉
Děkujeme!

Jak to funguje?
Vyberete si, zda chcete přispět na rekonstrukci budovy nebo přímo nějaké organizaci, která zde působí.
Vyberte si kámen nebo příslušnou postavičku, nalepte ji na zeď a proveďte platbu buď přes QR kód v internetovém bankovnictví nebo přes uvedený účet.
Do zprávy pro příjemce uveďte svůj email pro případné potvrzení o daru.
Kameny i postavičky jsou předvyplněny na 100, 300 a 1000 Kč, částku si však můžete případně libovolně změnit.

Co nás i vás v zrekonstruované budově čeká?

Kostel
Srdcem budovy je kostel sv. Václava. Každý se tu může osobně nebo ve společenství různým způsobem setkávat s Bohem. Nejen mladí lidé zde mohou prožívat svou víru, prohlubovat osobní vztah k Bohu a hledat své místo v církvi. A to jak při mši svaté a společné modlitbě, tak při nejrůznějších setkáváních,
kde je prostor pro otázky i naslouchání.
Kostel je otevřen také všem, kteří Boha hledají.

Místní komunita SDB; IČ: 26522985; 1207251389/0800

Salesiánské středisko mládeže (web)
Salesiánské středisko mládeže je tu především pro děti, mládež i celé rodiny z Pardubic a okolí.
Nabízí kvalitně trávený volný čas: sportovní či tvůrčí aktivity, tematicky zaměřené víkendovky i letní tábory.
Středisko nejsou jen prostory, nejdůležitější je tým jeho zaměstnanců a dobrovolníků, kteří se rozhodli dětem a mladým věnovat svůj čas i síly a společně pro ně vytvářet bezpečné prostředí, kde se mohou po všech stránkách rozvíjet.

Salesiánský klub mládeže, z. s. Pardubice; IČ: 5667425; 1200387339/0800

CDB (web)
Centrum Don Bosco je tu pro mladé lidi, kteří museli odejít z vlastní rodiny nebo jim to hrozí.
Nejčastěji jde o mladé z dětských domovů, výchovných ústavů nebo pěstounských rodin.
Centrum Don Bosco je v různých vzájemně provázaných programech doprovází na cestě k nalezení bezpečného místa v jejich samostatném životě. Vytváří lidské zázemí, kde mohou tito mladí lidé sdílet své starosti, problémy i úspěchy. Kde mohou růst, aby postupně svůj život zvládali sami.

Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco; IČ: 75045907; 2000866436/2010

Nově zrekonstruovaná budova (web)
Nové salesiánské centrum chce tedy být domovem pro všechny, kteří:

Sbírkový účet Rekonstrukce; IČ: 26522985; 2102157622/2010

Nevíte koho vybrat? Poradíme 🙂

A nebo taky…

Máte rádi kočky? » Podpořte Rekonstrukci
Máte rádi modrou barvu? » Podpořte Kostel
Souhlasíte s tvrzením, že „dobrá káva = dobrý den“? » Podpořte CDB
Máte rádi moře? » Podpořte Středisko
Chodíte rádi na výlety? » Podpořte Středisko
Rádi si v sobotu přispíte? » Podpořte Rekonstrukci
Máte rádi dobré jídlo? » Podpořte CDB
Sportujete? » Podpořte Kostel

DĚKUJEME!