Jsme společenství lidí, které sjednocuje nasazení především ve prospěch dětí a mladých. Inspirujeme se odkazem geniálního kněze a pedagoga sv. Jana Boska. Patří mezi nás profesionálové – salesiáni, pedagogové, sociální pracovníci…, ale také spousta nadšených dobrovolníků, kterým záleží na výchově mladé generace. V našich pardubických podmínkách se věnujeme mladým lidem z ústavní a pěstounské péče (Centrum Don Bosco), dětem a mládeži Pardubicka (Salesiánský klub mládeže) a všem generacím, vytvářejícím společenství víry (kostel sv. Václava).

Poslání pardubického díla

Salesiánské dílo v Pardubicích je společenství zaměřené na mladé lidi, přednostně na ty, kteří nemají možnost opřít se o zázemí vlastního domova. Jeho posláním je doprovázet na cestě k sobě, k druhým a k Bohu.

Toto společenství tvoří salesiáni, zaměstnanci a dobrovolníci kolem CDB, střediska a kostela, mladí a další lidé, a to natolik, nakolik se podílí na poslání, cítí se být jeho součástí a jsou osloveni odkazem sv. Jana Boska. Jemu vždy leželi na srdci zvláště chudí a opuštění mladí lidé.

Pro tyto mladé lidi má celé společenství zvláštní citlivost skrze CDB, které je zaměřené na dlouhodobé doprovázení mladých lidí bez stabilního zázemí vlastní rodiny.

Dílo je otevřené i dalším mladým lidem, kteří sem přicházejí a jsou ochotni nechat se oslovit v rámci hledání srozumitelných hodnot a vlastního životního směřování.

Základním principem všech aktivit je tzv. preventivní výchovný systém, který staví na křesťanských hodnotách a využívá současné metody sociální, terapeutické a pedagogické práce. Vychází z výchovné zkušenosti italského kněze a pedagoga Dona Boska. Staví na přesvědčení, že v každém mladém člověku je dobré jádro, pomáhá mu je nalézt a rozvíjet v rámci dalších sociálních vztahů.

Při naplňování poslání se otevírá možnost vzájemného obohacení lidí s různými životními zkušenostmi, kteří se na díle podílejí. Je tak dílem, které pomáhá všem zúčastněným „vycházet ze sebe“.