29. 10. 2020

Salesiánské Okénko v době Covidové (pilíř 1/8) + úkol (nejen pro děti)

Jaké jsou základní pilíře salesiánského preventivního systému?

1. Rodinnost znamená pracovat pro mládež a žít s mládeží tak, že vzniká prostředí bezpečí, v němž se mladí lidé cítí přijímáni a prožívají, že „jsou doma“. Rodinnost je klíčovým pojmem, kterým don Bosco popisoval formu osobních vztahů a výchovy ve svých zařízeních. Potřeba rozvíjet ve všech salesiánských zařízeních tento charakteristický znak „rodinného prostředí“ platí odpovídajícím způsobem i dnes. Úkolem každého, kdo žije a pracuje v salesiánských domech, je přispívat k tomu svým specifickým podílem.

Domácí úkol (nejen pro děti): Stáhněte si obrázek, vybarvěte ho a napište co pro Vás znamená „rodinnost“. Svůj vybarvený obrázek nám pošlete na facebook nebo na email [email protected]. At ho můžeme vystavit, a můžete soutěžit nejen o sladké ceny.