4. 4. 2022

Dámský klub 02 (reportáž)

V pátek 25.3. a v sobotu 26.3. se v SKM Pardubice uskutečnil druhý Dámský klub pro děvčata 11+ a byl opět velmi vydařený!

Sešlo se celkem 8 děvčat a 4 vedoucí. Akci jsme zahájily mší svatou a společně jsme podpořily scholu. Po mši nás čekala seznamovací aktivita a hry v tělocvičně. Večer jsme završily promítáním filmu Ženy v běhu. Nechyběl popcorn ani jiné pochutiny.

V sobotu nás po snídani čekalo hlubší zamyšlení nad tím, jak vlastně vnímáme Boha. Děvčata měla ve dvojicích za úkol nakreslit svoji představu o Bohu, ale nebylo to jen tak! Jedna z dvojice měla vždy zavázané oči a popisovala té druhé svoji představu. Druhá z dvojice pak měla za úkol tuto představu nakreslit. Poté jsme společně debatovaly nad našimi představami a myšlenkami. Před obědem jsme ještě navštívily tělocvičnu a po vynikajícím smažáku jsme se již musely rozloučit.

Akce se po celou dobu nesla v radostném a přátelském duchu a už se nemůžeme dočkat na příští školní rok a další setkání!