24. 12. 2022

Komunikace s dárci se překlápí do elektronické formy

Naším hlavním strategickým cílem posledních let pro oblast dárců je co transformace komunikace do elektronické podoby v co největším možném měřítku. Pro některé z vás možná může slovní spojení „elektronická komunikace“ vyvolávat určitou paniku. V praxi ale má několik podob, u kterých věřím, že nejsou tak děsivé.

  1. Komunikace prostřednictvím emailu
  2. Zveřejňování informací na našich stránkách
  3. Práce s naší databází

Komunikace prostřednictvím emailu nám nabízí jednodušší způsob, jak vás oslovovat. V současné době jsou pro nás páteřní dopisy, kterými dárce oslovujeme na konci každého roku. Ty mají ale velkou nevýhodu: posíláme je pouze jednou za rok a jejich rozesílání je poměrně nákladné. Emailová komunikace oba tyto problémy řeší. Pokud nevíte, jak si založit email, poproste o pomoc technicky zdatnější ve vaší rodině.

Zveřejňování informací na našich stránkách je pro nás nejsnadnější způsob, kterým plošně oslovíme co největší publikum. V sekci „Pro dárce“ tak představujeme konkrétní projekty, na které využíváme darované finance. Rádi bychom ale tyto články dostali ke všem. Proto je pro nás zároveň klíčová emailová komunikace, díky které bychom mohli dárcům jednotlivé články přeposílat.

Poslední velkou oblastí je naše databáze dárců. Z podzimu letošního roku máme novou databázi, která nám umožňuje mnoho věcí urychlit. Celková komunikace s dárci se díky databázi stává efektivnější. K tomu ovšem potřebujeme co možná nejvíce údajů o dárcích. Díky nim zvládneme spojit dar s konkrétním člověk a komunikace tak může být živější a osobnější.

Každým rokem žádáme naše dárci o emailový kontakt. Za tu dobu už máme skupinu kontaktů, se kterými můžeme komunikovat elektronicky. Stále je to ale zlomek z celkové skupiny všech dárců. Tímto bychom tedy chtěli vyzvat všechny, se kterými nekomunikujeme elektronicky, aby se mi ozvali a poskytli mi emailovou adresu. Buď přímo na můj email [email protected], nebo na telefonní číslo 604 11 80 43. Děkuji.

Jan Malíř (Fundraiser SKM Pardubice)