Naše celoroční kroužky a aktivity nabízíme dětem a mládeži z Pardubic a okolí, kteří se stali členy našeho klubu. Prosíme proto o vyplnění členské přihlášky a následně pokud máte zájem i přihlášky do kroužků. Všechny naše kroužky a pobytové akci členíme podle věku, tak že si každý může najít něco pro sebe.

Rodičům s dětmi do 6 let nabízíme:

Pro děti 7 – 11 let jsme připravili:

Mládež ve věku 11 – 14 zveme do těchto aktivit:

Dospívající od 14 let nabízíme:

A všechny bez rozdílu věku zveme každoročně na: