Naše pobytové akce volně navazují na nabídku kroužků pro jednotlivé věkové skupiny. A tábory, ty potom završují naši celoroční nabídku. Je naši snahou, aby vedoucí, které dítě potká na kroužcích nebo v oratoři, potkalo i na pobytovkách nebo na táboře. Děti se tak se svými vedoucími vidí častěji a vznikají tak přátelství, které jsou našim cílem.

Do nabídky pobytových akcí pro děti do 11 let patří soustředění dětské scholy s přespáním, tvoření s přespáním a sobotní výlety. Přespání v prostorech salesiánského klubu je pro mnohé z nich lákavým adrenalinem, a současně se naučí novým věcem. Sobotní výlety zase přinášejí prožitek party v přírodě.

Mládeži od 11 let nabízíme v rámci pobytových akcí naše akční víkendy s příběhem. Všechny víkendy v sobě nesou pozvání ke vztahům v partě mladých, jsou příležitosti k sebepoznání, i k přijetí pravidel a hodnot.

Náš klub každoročně nabízí několik pobytových táborů pro děti a mládež ve věku 7 – 14 let, dva pobytové tábory pro mládež starší 15 let a jeden příměstský tábor. Bližší informace o nabídce táborů se dozvíte v průběhu ledna v sekci táborů.

Všechny tyto aktivity připravují týmy dobrovolníků složené ze Salesiánů, rodičů a dospívajících.

Veronika Peterková (tel: 773 114 942)

Aktuality