Zveme vás přátelé, dobrovolníci i vás dobrodinci na několik akcí, které mají mezigenerační charakter. Kde budete mít možnost posedět se svými známými, kdy součástí programu bude přednáška, koncert nebo vystoupení dětí a mládeže.

Tyto akce pořádáme společně s Centrem Don Bosco, nebo s Římskokatolickou farností Pardubice.

Už s předstihem vás tedy zveme na přehlídku mladých talentů. Akce se koná v neděli 22. 11. 2020. V odpolední přehlídce uvidíte děti a mládež a jejich pěvecké, recitační, taneční nebo i kouzelnické talenty. Na konci ledna budeme slavit zakladatele salesiánů, italského kněze Dona Boska. Při této příležitosti bude v sobotu 23. 1. 2021 pro všechny připravený zábavný i vzdělávací program pro všechny generace. Vše bude ještě umocněno pravou zabijačkou a ochutnávkou vepřových výrobků. A den na to, v neděli 24. 1. 2021 se můžeme těšit na přehlídku pěveckých talentů do 12 let. Celoroční nabídku těchto akcí završíme v červnu, kdy vás všechny zveme v sobotu 5. 6. 2021 na Den dětí a rodin.

Všechny tyto akce se uskuteční v Salesiánských prostorách, na Zborovském náměstí.

Aktuality