Zveme vás přátelé, dobrovolníci i vás dobrodinci na několik akcí, které mají mezigenerační charakter. Kde budete mít možnost posedět se svými známými, kdy součástí programu bude přednáška, koncert nebo vystoupení dětí a mládeže.

Tyto akce pořádáme společně s Centrem Don Bosco, nebo s Římskokatolickou farností Pardubice.

Každoročně se u nás koné přehlídka mladých talentů kde uvidíte děti a mládež a jejich pěvecké, recitační, taneční nebo i kouzelnické talenty. Na konci ledna slavíme zakladatele salesiánů, italského kněze Dona Boska. Či pěvecká soutež Cantáte Bimbi.

To a ještě více v Salesiánských prostorách, na Zborovském náměstí.

Aktuality