Společenství mládeže (14+ let)

  • ČT 18:30-20:30 (1x/14 dní v liché týdny)
  • první setkání: 14.09.2023
  • Jiří George Woclawek SDB (+420 777 259 334)
  • věk 14 – 17 let
  • 500,- Kč (celoroční náklady na jídlo)

Aktuality