Úvodem

Salesiánský klub mládeže, z. s. Pardubice (SKM) je nestátní nezisková organizace, společně s ostatními SKM z celé České republiky se sdružuje pod ústředím Salesiánských klubů mládeže. Zřizovatelem ústředí SKM i jednotlivých klubů jsou Salesiáni Dona Boska.

Salesiáni působili v Pardubicích už v letech 1939 – 1950. V období 1950 – 1989 salesiáni nemohli působit oficiálně a dům v Pardubicích sloužil nejprve vojákům, a potom ministerstvu vnitra i jazykové škole. Po revoluci, konkrétně v roce 1991 salesiáni obnovili svou činnost, byť jen v provizorních prostorách. Teprve v roce 1996 jim byl navrácen v rámci restitucí celý objekt tehdejší jazykové školy a Salesiánské středisko mládeže mohlo rozvinout svou činnost.

Naše poslání

Posláním Salesiánského klubu mládeže, z. s. Pardubice je výchova dětí a mládeže v salesiánském duchu. Cílovou skupinou jsou děti, mládež a celé rodiny ze společenství kolem kostela sv. Václava, z Centra Don Bosco i z celé farnosti Pardubice. Nabízíme jim volnočasové aktivity i pobytové akce.

Jsme tu pro vás

SKM je otevřeno pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let a celé rodiny z Pardubic a okolí, kteří v něm chtějí trávit svůj volný čas, ať už v organizovaných sportovních, tvořivých aktivitách nebo v neorganizované činnosti.

Náš tým

Jsme tým zaměstnanců a dobrovolníků, kteří se rozhodli dát svůj čas dětem a mladým.  Součástí týmu jsou salesiáni a laičtí zaměstnanci, dobrovolníci z řad rodičů i dobrovolníci z řad dospívajících a mladých dospělých.