Rekonstrukce Salesiánského centra Pardubice je za námi!
Radosti, strasti a hlavně fotky z průběhu najdete na Facebooku.
Teď nás čeká Centrum DOVYBAVIT A ZABYDLET!
Za příspěvky na vybavení na transparentní účet 2102157622/2010 děkujeme.
Potvrzení o daru vám vystaví Marie Benáková ~ [email protected].


Salesiánský klub mládeže, Pardubice
www.salesianipardubice.cz

V Salesiánském klubu mládeže najdou děti, mládež i celé rodiny z Pardubic a okolí během školního roku i o prázdninách různé možnosti, jak kvalitně trávit volný čas.

Vybavujeme 👉

 • Klubovnu
 • Velký společenský sál
 • Malý (taneční) sál
 • Hudebna
 • Výtvarka
 • Sportovní šatny
Centrum Don Bosco
www.dozivota.cz

Centrum Don Bosco a jeho sociální pracovníci jsou tu pro mladé, kteří odcházejí z dětských domovů a potřebují na cestě do samostatného života podpořit. Při hledání bydlení a zaměstnání i v navazování vztahů a zakládání vlastních rodin.

Vybavujeme 👉

 • Kanceláře sociálních pracovníků
 • Zázemí víkendových Kurzů přípravy na život
 • Klubovny
Salesiáni Dona Boska
a společenství kostela sv. Václava

Společenství kolem kostela sv. Václava nabízí duchovní domov pro všechny, kteří do Salesiánského centra přicházejí.

Čekají nás nové 👉

 • Oltář
 • Ambon
 • Lavice do presbytáře
 • Vitráž
 • Čelní obraz

🌿 Udržitelnost aneb vše nemusí (a nemá) být nové.
Proto v Centru najdete:

 • Původní nábytek z prostor před rekonstrukcí
 • Darovaný nábytek ze zrušené pobočky ČSOB a od drobných dárců
 • Nový nábytek

Jak o tom uvažujeme? 🧐

 • Novým nábytkem vybavujeme zejména Centrum Don Bosco. Příjemné domácké prostředí pomáhá zejména u mladých klientů z dětských domovů podpořit atmosféru důvěry a bezpečí, která je nezbytná pro další sociální práci na závažných tématech, která řeší. (Hledání bydlení, zaměstnání, zakládání rodiny…)
 • Dále jím vybavíme hlavní klubovnu Salesiánského klubu mládeže. Pokud získáme dostatek prostředků, vybavíme velký a malý sál skládacími stoly a novými židlemi, aby byly multifunkční a reprezentativní a dali se v čase, kdy je nevyužijeme pro mládež, snáze pronajmout. Veškerý výtěžek z pronájmu prostor bude soužit k financování přímé práce s mládeží v obou organizacích.
 • Na vybavení kostela už přispělo biskupství Královéhradecké, za další dary věřících budeme vděční.
 • Veškeré plánované nové vybavení uvnitř i v ně domu má celkovou hodnotu 3.000.000 Kč.

Za dosavadní podporu děkujeme 💖

K 21. 5. 2024 jsme od vás obdrželi podporu ve výši 1.480.613 Kč. Děkujeme!