Pravidelný rozpis

Půl hodiny před každou mší svatou je možné prožít svátost smíření (zpovědi) či duchovní rozhovor s knězem.

POZOR! Všechny mše svaté jsou od 5. 2. po dobu rekonstrukce kostela v Multifunkčním centru, tzv. MUCu, (vchod na rohu u křižovatky).

Aktuální ohlášky najdete zde.

Nedělní dětská mše svatá v 9.00 hodin jednou za 14 dní.

„Nechte děti přicházet ke mě a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde.“  (Lk 18,15–17)

I děti patří do našeho společenství a měly by se učit aktivně účastnit bohoslužeb. Každý, kdo někdy vzal s sebou malé dítě do kostela na mši svatou, ví, jak je těžké udržet ho v klidu, aby nerušilo ostatní zúčastněné, a zároveň aby ho duchovní věci neodradily dříve, než je bude schopno svým rozumem pochopit.

Cílem dětských mší svatých je liturgii co nejvíce přiblížit dětem a přístupnou formou je vtáhnout do dění v kostele i ve farnosti. Děti se mohou zapojit čtením nedělních textů, přímluv, zpěvem ve schole, ministrantskou službou či přinášením obětních darů.

Schóla

Neodmyslitelnou součástí dětských mší svatých je i kytarový hudební doprovod.

Schóla se schází na zkoušku vždy v 8.30 v prostorách MUCu před mší svatou. Pokud byste se rádi zapojili, kontaktujte Veroniku Peterkovou – 773 114 942.

Přijímání intencí

Pokud byste rádi nechali sloužit mši svatou za konkrétní úmysl, můžete po mši svaté navštívit v sakristii kněze a požádat ho o konkrétní termín.

V případě, že byste se nemohli dostavit osobně, kontaktuje telefonicky P. Jiřího Cahu (SDB) – 737 309 909.

Služby během mše svaté

Mše svatá je nejdůležitější společnou modlitbou lidí, kteří společně kráčejí za Bohem v Ježíšově jménu. Abychom ji dokázali prožít opravdově a s užitkem, je dobré nabídnout svoji službu ve prospěch společenství. Je se možné zapojit jako: