27. 5. 2022

Dospělí či mladí, je to jedno – my se vzděláváme neustále!

Avatar photo

Součástí péče o naše dobrovolníky jsou i pravidelná vzdělávání. A ten letošní rok jsme vykopli opravdu pořádně! Již během prvního čtvrtroku jsme stihli provést sadu tří vzdělávacích programů, které byly rozlišeny podle věkových kategorií.

První vzdělávání bylo pro naše nejstarší dobrovolníky z řad dospělých a bylo pojato hlavně velmi nostalgicky. Spíše bychom to mohli nazvat jako setkání starých přátel, které spojuje zapojení do našich střediskových aktivit. Ovšem velmi důležitým výstupem také byly informace o tom, jaké kapacity naši dospělí dobrovolníci mají, a tedy jaké mají možnosti zapojení se.

Druhé vzdělávání se týkalo našich nejnovějších přírustků mezi dobrovolníky. Zaměřili jsme se hlavně na představení salesiánů a jejich myšlenek, které jsou pro dobrovolníky v našem středisku klíčové. Tímto školením jsme tak nejmladším a nejnovějším dobrovolníkům řekli, co to vlastně obnáší být salesiánským dobrovolníkem. A že to není jen o tom trávit čas někde ve středisku.

Poslední školení bylo zaměřené na hlavní vedoucí a jejich zástupce. Program byl komplexním pojetím toho, co vše hlavní vedoucí a jejich zástupci mohou řešit – od tvorby programu a účetnictví až po řešení problémů v kolektivu a vedení týmu. Součástí tedy byly workshopy pod vedením psycholožky nebo bývalého vrcholového sportovce.

Vzdělávání zaměřené na hlavní vedoucí a jejich zástupce

Série vzdělávání ale nekončí a nadcházející červen bude ve znamení táborových zdravotníků, kteří mají v tomto měsíci také jedno krátké školení. To má za úkol připomenout základní zásady zdravotníků. Nebude se ovšem jednat o žádnou suchou přednášku. Školení povede vojenský doktor a koncipované bude podle Lipnické zážitkové školy – to znamená, že přemění zážitky ze školení v cenné zkušenosti.