Vyučování náboženství probíhá jako každotýdenní kroužek našeho klubu, v naších prostorách. Na vyučování navazují i další kroužky, stejně jako i salesiánská oratoř.

Prostory našeho klubu, kde se děti v pátek na vyučování náboženství scházejí, má otevřeno v době od 13 hod do 17:30 hod. Je zde postaráno jak o pitný režim tak i o asistenci dobrovolníků. Více info v sekci Oratoř.

Vyučování probíhá podle věku a v těchto časech:

  • 1. třída pátek 14:15 – 15:00
  • 2. třída pátek 13:45 – 14:30
  • 3. třída pátek 14:30 – 15:15
  • 4. – 5. tř. pátek 15:00 – 15:45
  • 6. – 7. tř. pátek 14:45 – 15:30
  • 8. – 9. tř. pátek 15:00 – 15:45

Aktuality