Křesťanská výchova probíhá jako každotýdenní kroužek našeho klubu, v naších prostorách. Na vyučování navazují i další kroužky, stejně jako i salesiánská oratoř.

Prostory našeho klubu, kde se děti v pátek na křesťanskou výchovu scházejí, má otevřeno v době od 13:00 do 17:30. Je zde postaráno jak o pitný režim tak i o asistenci dobrovolníků. Více informací v sekci Oratoř.

Vyučování probíhá podle věku a v těchto časech:

  • 1. třída pátek: 14:15–15:00
  • 2. třída pátek: 13:45–14:30
  • 3. třída pátek: 14:30–15:15
  • 4.–5. tř. pátek: 15:00–15:45
  • 6.–7. tř. pátek: 14:45–15:30
  • 8.–9. tř. pátek: 15:00–15:45

Vyučující:

  • Martina Traxlerová, 733 149 002 , 1. tř. a 4.–5. tř.
  • Jiří Caha, 737 309 909, 2. tř. a 3. tř.
  • Jiří Woclawek, 777 259 334, 6.–7. tř.
  • Petr Kučera, 731 769 416, 8.–9. tř.

Aktuality