8. 2. 2023

Oslavy Dona Boska 2023 – Report

Avatar photo

Pardubické oslavy svátku Dona Boska jsou za námi! 

A co nám přinesly? Nepočítaně zážitků a radost z toho, že jsme spolu! Původní dva dny jsme letos vměstnali do jedné neděle a společně s víc jak 140 farníky a dalšími přáteli pardubických salesiánů strávili nabitý den. Ale nic velkého se neobejde bez přípravy, a tak garáž u Pražanů ožila už v pátek večer přípravou zabijačkových hodů trvající… dlooooouho do noci.  

Den O odstartovala slavnostní mše svatá ještě v kostele sv. Václava, který se na dva roky kvůli rekonstrukci uzavře. Navštívil nás – alespoň v papírové podobě – první český salesián, Ignác Stuchlý. Další krásnou neobvyklostí bylo vystoupení děvčat z tanečního kroužku, která přinesla obětní dary a ještě chvíli pokračovala scénickým tancem, který rozpohyboval i zvídavé diváky.

Po ní jsme se přesunuli do MUCu na kávu, koláče a další dobroty. Nechybělo další taneční vystoupení a scénka ze života Dona Boska v podání nadšených mládežníků ze spolča 14 +. Tělocvična řinčela basketem, skákacím hradem a přes lano si zaskákali i tatínci. Představili jsme si fundraisingovou akci Kámen na kámen na podporu pardubického salesiánského díla a Vašek Čunek nás seznámil zas o něco podrobněji s Ignácem Stuchlým, na jehož přímluvu se modlíme za uzdravení Vojty Peterky. 

Po vydatném obědě už na odvážlivce čekala vyklizená část rekonstruovaného domu a akční hra. Vše začalo informací, že kdosi ukradl vzácný obraz. Víc jak 16 družstev se snažilo vypátrat, který chybí, a ulovit tajemné postavy, které nám prozradily další střípky ze Ignácova života. V MUCu zatím probíhala beseda s novým pardubickým farářem Jendou Uhlířem. Když vyprávěl o radostech a těžkostech farářského života v Kutné Hoře, o svých snech a pastoračních plánech, bylo v sále ticho jako v kostele! Jirka Caha nám zase povyprávěl o salesiánském díle v Ostravě.  

Vyhlášení odpolední soutěže plynule přešlo do všemi očekávané akce „Cantate z voleje“. Tradiční Cantate Bimbi pro nedostatek času na zkoušky nahradila spontánní akce v duchu „kdo přijde, ten zpívá“, která se velmi vydařila, za což patří dík všeho schopné kapele ve složení Praži, Drak, Verča, Lukáš a Táda. A zazpíval i George! I Jirka s Vaškem společně s Alešem nezůstali pozadu. Nezazpívali sice, ale jejich improvizovaný skeč nám potrápil bránice. 

A teď další jména! Na akci se nám objevilo několik nových pozic. Z Olivera a Terky se i přes lehké obavy stal hvězdný tým moderátorů. Mikuláš se zhostil role osvětlovače a zvukaře. Následují čísla! Snědlo se asi 40 litrů guláše a 13 chlebů, 10 kg jitrnicového prejtu, spousta buchet a dalších dobrot. Teklo pivo, ale i kafe, čaj a čokoláda.  

A nakonec DÍKY! Dráčovi, který vše až do noci chystal i uklízel. Partě, co přichystala zabijačkové hody. Schole a mládeži za doprovodný program. Salesiánům a Alešovi Kalinovi z CDB za organizaci. Obsluze na baru a při výdeji jídla, bez níž by to nešlo. Všem, kteří se zapojili v tělocvičně, všem, kteří uklízeli. Statečným zpěvákům i Jendovi Uhlířovi. A všem, kteří přišli! Děkujeme za atmosféru vzájemné pomoci, naslouchání a radosti z toho, že jsme spolu. Tak za rok zase! 

Maruška Benáková