4. 12. 2020

Salesiánské Okénko v době Covidové (pilíř 8/8) + úkol (nejen pro děti)

Znáte základní pilíře salesiánského preventivního systému?

8.  Výchovné a pastorační společenství

Vybudování výchovně pastoračního společenství, ke kterému patří salesiáni, zaměstnanci, mládež, rodiče, učitelé, vychovatelé a dobrovolní spolupracovníci, dobrodinci a přátelé, patří v každém salesiánském domě mezi priority. V tomto společenství „přinášejí naši laičtí spolupracovníci samostatný příspěvek své zkušenosti a způsobu života. Přijímáme jejich nabídku a podporujeme ji“. (S 47)

     Všichni, kdo působí v salesiánském zařízení, společně reprezentují hodnoty charakteristické pro salesiánský výchovný styl. „Proto je podle dona Boska velmi důležitá jednota společenství vychovatelů. Vychovatelé nemohou výchovný styl dona Boska uskutečnit jednotlivě.“ Pro rozvoj mladých lidí je důležitá jak příjemná atmosféra, tak také dobrá spolupráce mezi salesiány, zaměstnanci, dobrovolníky a členy salesiánské rodiny. Duch spolupráce, úcty a porozumění je nutný k tomu, aby se u nás cítili dobře jak mladí, tak i naši spolupracovníci.