18. 11. 2020

Salesiánské Okénko v době Covidové (pilíř 4/8) + úkol (nejen pro děti)

Avatar photo

Jaké jsou základní pilíře salesiánského preventivního systému?

4. Láska vychovatele

Don Bosco byl hluboce přesvědčen, že láska se probouzí pouze zkušeností lásky: „kdo ví, že je milován, lásku opětuje, a kdo je milován, dosáhne všeho, zvláště u mládeže“ (Dopis z Říma, 1884). Na tomto základě je pro něj laskavost (italsky „amorevolezza“) základním principem jeho výchovné metody. Ona je proto také určujícím charakteristickým znakem dnešní salesiánské výchovy a pastorace.

„Láska vychovatele“ se projevuje ve třech směrech:

·   Rozum

Činnost pro mládež a mezi mládeží, ať už ve výchově, v administrativě nebo v ekonomické oblasti, musí spočívat na odborné kompetenci a musí být vedena objektivním vnímáním situace jednotlivců. Zásada rozumnosti nás zavazuje k tomu, abychom jednali podle osvědčených norem pedagogiky a pastorace.

·   Laskavost je postoj vůči mladým, který je pro salesiánskou činnost nezbytný. Mladí lidé musí cítit, že je máme rádi a že to s nimi myslíme dobře. To platí také pro konfliktní situace při výchově, kdy musí být stanoveny hranice. Laskavost tedy znamená projevovat vůči mládeži pozornost a náklonnost a současně vyžadovat dodržování pravidel.

·  Náboženství znamená, že naše výchovná činnost vychází z křesťanského obrazu člověka a je motivována naší vírou v Boha. Proto pro nás mladí nejsou jen „náhodnými kolemjdoucími“, nýbrž osobami, které Bůh miluje. Máme být „svědky boží lásky“, abychom ukázali mládeži cestu k důstojnému lidskému životu ve svobodě, solidaritě a spravedlnosti. Tento úkol splníme spíše naším konkrétním jednáním než řečmi o Bohu.  „Salesiáni hlásají radostnou zvěst účinněji tím, co činí, než tím, co říkají“ (21. GK, čl. 102).

Domácí úkol (nejen pro děti): Stáhněte si obrázek, vybarvěte ho a napište co pro Vás znamená “asistence”. Svůj vybarvený obrázek nám pošlete na facebook nebo na email [email protected]. At ho můžeme vystavit, a můžete soutěžit nejen o sladké ceny.