4. neděle postní

Josef přijímá Marii bez předběžných podmínek…, prezentuje se jako postava uctivého, delikátního muže, který, ač nemá všechny informace, rozhoduje se pro dobré jméno, důstojnost a život Marie. A ve své pochybnosti o tom, jak nejlépe si počínat, mu Bůh osvícením jeho úsudku pomáhá volit Častokrát dochází v našem životě k událostem, jejichž smysl nechápeme. Naše první reakce je často zklamání … (číst více)

14. 3. 2021 Život kostela Doba čtení: 3 minuty

3.neděle postní (slavíme Rok sv. Josefa)

Dějiny spásy se naplňují „v naději, bez naděje“ (srov. Řím 4,18) a navzdory našim slabostem. Příliš často si myslíme, že Bůh staví pouze na tom, co je v nás dobré a vítězné, zatímco značná většina Jeho plánů se uskutečňuje přes naše slabosti a mimo ně. Pavel říká: »Abych se pro vznešenost těch zjevení nepyšnil, byl mi dán do těla osten, posel to … (číst více)

7. 3. 2021 Život kostela Doba čtení: 3 minuty

2. neděle postní (slavíme Rok sv. Josefa)

Po Marii, Matce Boží, nemá žádný světec v papežském magisteriu tolik prostoru jako Josef, její Snoubenec. Rád bych se s vámi podělil několika reflexemi o této nezvyklé postavě, která je tak blízká lidské situaci každého z nás…Tato touha narůstala během uplynulých měsíců pandemie, kdy uprostřed krize, jež nás postihuje, můžeme zakoušet, že naše životy jsou spřádány a neseny obyčejnými lidmi, … (číst více)

3. 3. 2021 Život kostela Doba čtení: 2 minuty

1. neděle postní (slavíme Rok sv. Josefa)

Sestry a bratři, možná jste již zaznamenali, že papež František vyhlásil rok sv. Josefa. Citujeme z pastýř.listu našeho otce biskupa: „Rok 2021 vyhlásil papež František právě rokem sv. Josefa…V apoštolském listu Patris corde (Srdce otce) rozebírá jednotlivé charakteristiky pěstouna Páně. Opakovaně ho zmiňuje Písmo, nikdy však nevystupuje do popředí…doposud se nenašel ani jeho hrob. Jeho dílo bylo … (číst více)

3. 3. 2021 Život kostela Doba čtení: 2 minuty

Slavíme Rok sv. Josefa

Papež František stanovil rok 2021 za rok sv. Josefa u příležitosti 150. výročí vyhlášení sv. Josefa za Ochránce všeobecné církve. Rozhodli jsme se, že i my chceme společně oslavit tohoto světce. Proto postní neděle do svátku sv. Josefa budeme rozjímat v kázání i v textu na webu o jednotlivých kapitolách z apoštolského listu papeže o sv. Josefovi. Těšíme se na společnou cestu tímto … (číst více)

3. 3. 2021 Život kostela Doba čtení: 1 minuta