3. 3. 2021

1. neděle postní (slavíme Rok sv. Josefa)

Avatar photo

Sestry a bratři, možná jste již zaznamenali, že papež František vyhlásil rok sv. Josefa. Citujeme z pastýř.listu našeho otce biskupa:

„Rok 2021 vyhlásil papež František právě rokem sv. Josefa…V apoštolském listu Patris corde (Srdce otce) rozebírá jednotlivé charakteristiky pěstouna Páně. Opakovaně ho zmiňuje Písmo, nikdy však nevystupuje do popředí…doposud se nenašel ani jeho hrob. Jeho dílo bylo naplněno tím, co nebylo vidět – má za následek, že je jeho Svěřenec připraven zahájit své působení. Papež František si vzal za jeden z úkolů svého pontifikátu více odkrývat bohatství Josefova života. Po 40 let se k němu denně modlí, zařadil jeho jméno do těch eucharistických modliteb, kde nebylo a nyní vyhlašuje rok 2021 Josefovým rokem.“

Rádi bychom vás v naší farnosti seznámili krásným listem papeže Františka.  Budeme mu věnovat pozornost o nedělích do Slavnosti sv. Josefa a pak v červnu – do Dne otců.