19. 12. 2021

Ohlášky 19.–26. prosince 2021

Avatar photo

Neděle 19. prosince
Čtvrtá neděle adventní
8.30 za rodinu Olexovu
10.00 za rodinu Svatbíkovu

Středa 22. prosince
17.00 za spásu duší v rodině

Čtvrtek 23. prosince
17.00 za úmysly zemřelé paní Ludmily Jarešové

Pátek 24. prosince
Vigilie Slavnosti Narození
16.00 za děti, mládež a rodiny
22.00 za farnost

Sobota 25. prosince
Slavnost Narození Páně
8.30 za Boží pomoc, ochranu a dar zdraví
10.00 za zemřelého manžela a rodiče z obou stran

Neděle 25. prosince
Svátek Svaté rodiny
8.30 za Věru a Josefa Levinských
10.00 za rodinu Svatbíkovu

Ve sbírce na bohoslovce se vybralo 11.031 Kč. Za vaši štědrost upřímně děkujeme.

Děkuji dětem, které se zapojily do adventní aktivity a svou modlitbou mnohým pomohly. A také těm, kdo zapůjčili své betlémy.

Předvánoční setkání menších ministrantů bude tuto neděli 19. prosince v 16 hodin v baru. Nezapomeňte přijít.

Příležitost k předvánoční svátosti smíření bude tuto středu od 15 do 18 hodin.

Prosíme dětí a mládeže o pomoc s vánoční výzdobou našeho kostela a to ve čtvrtek 23. prosince od 9 hodin. Děkujeme.

Betlémské světlo bude přineseno při mši svaté 24. prosince v 16 hodin. Po mši svaté si ho budete moci odnést do svých domovů jako znamení Ježíšova narození a jeho přítomnosti mezi námi.

V neděli 26. prosince, o svátku Svaté Rodiny, si budou moci manželé při mši svaté obnovit svůj manželský slib.

Mše svatá na poděkování za rok 2019 bude v úterý 31. prosince v 16 hodin.

Pro mládež od 13 let nabízíme:
Den před Silvestrem (30.12.) se koná odpolední výlet i s modlitebním poděkováním za uplynulý rok. Na Nový rok (1.1.) večer se potkáme u Salesiánů na maškarním párty. Více na plakátku a webu.

V sobotu 8. ledna bude probíhat žehnání domů a rodin. Zájemci o požehnání se mohou zapsat do seznamu na nástěnce v předsíni kostela do pátku 7. ledna.

Pro mládež od 11. let je další víkend v termínu od 7. do 9. ledna. Další informace čekejte příští týden.

S předstihem zveme na oslavy Dona Boska a Cantate Bimbi. Oslavy se budou konat 29. a 30. ledna 2022.

Dnes je poslední možnost zapojit se do skupinek zamýšlející se nad tématy synody.