7. 2. 2022

Nová schodišťová věž aneb „Co bude dál?“

Avatar photo

Přestavba areálu

Nová schodišťová věž již pevně stojí na svém místě. V současné době probíhají ještě vnitřní úpravy a budování venkovního vstupu ze dvora.

Již v minulém školním roce 20/21 začaly stavebnické práce na dvoře před naším SKM Pardubice. Z toho důvodu není možné přicházet do střediska hlavním vchodem. Pro vstup do střediska používejte vchod přes tělocvičnu (do 20. února 2022).

Od března 2022 začíná přestavba budovy C (současné prostory SKM Pardubice) s výjimkou kanceláře, tělocvičny, šaten a salíčku. Mezi plánovanými cíli přestavby je vybudování nové školní jídelny pro školu NOE.

Z důvodu přestavby, Vás všechny zveme v neděli 20. února 2022 do SKM Pardubice na poslední posezení u kávy, běhání do tělocvičny vnitřní chodbou a hraní v pingpongárně. Bude to takové rozloučení se současnými prostory našeho střediska, které nám věrně sloužilo několik let a jsou s ním spjaté i naše vzpomínky. Těšíme se na Vás. 😉