8. 2. 2022

Stěhujeme středisko aneb „V únoru už v novém“

Avatar photo

Náš nový bar SKM Pardubice

Od konce února 2022 salesiánské středisko mládeže již bude fungovat v nových prostorách – přesněji v prostorách MUCu (Multifunkční centrum) v podzemní části budovy C (budova školy NOE). V nových prostorách MUCu budeme po dobu 2 let do konce přestavby budovy A (budova spojená s kostelem sv. Václava). Aktivity a kroužky pokračují dál, včetně páteční oratoře. Popis míst výuky jednotlivých náboženství se dozvíte od vedoucích náboženství.

Co nás ještě čeká v únoru 2022:

Důležité informace ke vstupu do SKM Pardubice (od 21. února 2022):

Jak probíhá stěhování včera, dnes a zítra:

Od ledna stěhujeme po částech jednotlivé místnosti z našeho současného střediska do MUCu. Díky patří naším zaměstnancům, kteří připravují MUC do nové podoby, pomáhají s úklidem a stěhováním. Veliké díky také patří i našim mladším a starším dobrovolníkům, kteří rovněž přidávají svoji ruku k dílu. Minulý týden ve čtvrtek pomáhaly holky z naší pardubické mládeže, v sobotu pracovali kluci. Společnými silami se nám daří stěhovat naše středisko do nových prostorů. Veliké díky Všem!