15. 8. 2022

SpolčoPuťák 2022 – Naděje, kopretina, UNO

  • Věk účastníků: 15+
  • Místo: Neratov a okolí
  • Datum: 4.8.-7.8.2022
  • Hlavní vedoucí: Jiří Woclawek SDB
  • Pomocný vedoucí: Maja Macková
  • Počet účastníků: 12

            Je čtvrtek 4.8.2022 a my se vydáváme z našich domovů k pardubickému nádraží, aby se naše Spolča po více než měsíci opět setkala a společně putovala Orlickými horami. Nejde nám o překonávání vzdálenostních rekordů, ale o utužení vzájemných vztahů a vztahu k Bohu.

            Trasa prvního dne, Rokytnice-Říčky, nám zpočátku ubíhá pod nohama jedna báseň. Když se ale silnice změní na polní cestu, polní cesta na vyšlapanou lesní pěšinu a ta následně před nás postaví pár stromů jako překážku tušíme, že se něco nepovedlo. Nepropadáme však trudnomyslnosti a vydáváme se do houští, které lemuje naši cestu a jde to s námi z kopce. Nakonec narážíme na potok který máme překonat. Most je ale v nedohlednu. Sundáváme proto boty a brodíme se na druhou stranu. Po pár kilometrech dorážíme do Říček a zabydlujeme se na chatě. Při prohlídce nového místa se dozvídáme, že se za půlhodiny bude v místím kostele slavit mše svatá a rozhodujeme se s radostí tento zásah Boží vůle následovat a přicházíme poprosit za průběh akce. Po mši následuje, už přesně podle programu, cesta na kopec s křížem, zamyšlení na místě, ve kterém si připomínáme důležitost Naděje. Poté nás již čeká volný večer.

            Následujícího dne se probouzíme do malebného jitra a cesta na místo duchovní obnovy nám ubíhá jedna báseň. V poledne nás čeká lehký oběd po němž následuje siesta s koncertním vystoupením při kterém se na nás někteří procházející turisté dívají jako na blázny, jiní se rádi zaposlouchají, ale my se už opět vydáváme na cestu. Zastavujeme se na místě v lese kde nás tentohrát čeká zlatý hřeb celého puťáku. Duchovní obnova. První část se skládá z otázek přímo na tělo o každé osobě Boží trojice a našich vztazích s nimi, o kterých diskutujeme vážně i nevážně. Druhá část nás přenese na počátek všeho a dovolí nám prožít stvoření světa, prvotní hřích, ale také Ježíšovo vysvobození na vlastní kůži. Díky spolehnutí se na jiné smysly než zrak můžeme zakusit toto radostné poselství jinak, znovu a opravdověji. Poté už následuje krátká cesta do Neratova, mše v tamním kostele a opět volný večer s možností soukromé adorace v otevřeném kostele a krátkého nahlédnutí do Polska s přednáškou o historii hraničních kamenů od dvou odborníků na slovo vzatých.

            Přes noc se poněkoud rozprší, ale to nás netíží a naše dobrá nálada nás provází i v sobotu, kdy se nám dostane krátkého výkladu o historii kostela a sdružení Neratov. Teď už nám nic nebrání vydat se nazpět do Rokytnice a s dobrou myslí dokončit okruh a nechat se autobusem odvézt zpět do Pardubic. Poté se vydáme do střediska k Salesiánům, oslavujeme úspěšné dokončení akce pizzou, filmem a před půlnocí nechybí ani poděkování Nejvyššímu modlitbou. Někteří z nás po modlitbě potřebují přebytečnou páru upustit zpěvem duchovních písní, cvičením, nebo hrou UNO. Po krátkém spánku se společně naposledy nasnídeme a vydáváme se k Bartoloměji abychom přivítali nového arciděkana v naší farnosti, ale to je už jiná historie…

            Autor by chtěl ještě jednou poděkovat úzkému týmu za přípravu akce, všem za neskutečně krásnou atmosféru provázející celou akci.