13. 10. 2020

Ohlášky 11. – 18. října

Neděle 11. října
28. neděle v mezidobí
8.30 za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro syna s rodinou
10.00 za zemřelé, na které nikdo z příbuzných nemyslí

Středa 14. října
17.00 – 18.00
otevřen kostel k modlitbě a svatému přijímání
Mše svatá – za zemřelého manžela a rodiče

Čtvrtek 15. října
17.00 – 18.00
otevřen kostel k modlitbě a svatému přijímání
Mše svatá na úmysl dárce

Pátek 16. října
18.30 – 19.30
otevřen kostel k modlitbě a svatému přijímání
Mše svatá za Romana Minaříka

Neděle 18. října
29. neděle v mezidobí – Misijní neděle
8.00 – 11.00 otevřen kostel k modlitbě a svatému přijímání
Mše svaté: za zemřelou maminku a celou zemřelou rodinu na poděkování s prosbou o Boží pomoc

Informace

Neděle 18. října je Misijní neděle. Kdo bude chtít, protože nebude mše svatá, můžete svůj dar odevzdat do konce října v sakristii nebo dar předat některému ze salesiánů. Děkujeme.

V souvislosti s rozhodnutím vlády týkající se epidemie, je od pondělí 12. října možná účast jen deseti věřících na mši svaté a to za běžných hygienických opatření (používání roušek a dezinfekce) a bez zpěvu. Nařízení je stanoveno na 14 dní. Proto mše svaté nebudou. Kostel bude otevřen ve středu, čtvrtek a pátek v čase konání bohoslužeb, v neděli pak od 8.00 do 11 hodin k osobní modlitbě a k přijetí svatého přijímání. Děkujeme za pochopení.

Podle nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje s účinností od 5. do 18. října 2020 23:59 hod. se nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území Pardubického kraje. Proto v době od 5. do 18. října je úplné uzavření všech našich činností, kroužků, akcí a dalších aktivit. Na plánované akce budeme ale hledat náhradní termíny.

Povzbuzujeme všechny, kdo se účastníte aktivit střediska mládeže, abyste se přihlásili do klubu. Členství v klubu je vždy na jeden rok, proto je potřeba se vždy znovu do klubu přihlásit. Teprve potom je možné přihlásit do kroužků.

Blíží se dny, kdy si je budeme více připomínat naše zemřelé. Abychom mohli vytvořit tablo zemřelých, na kterém abychom si je s vděčností připomněli, prosím, kdo bude mít zájem, ať doneste do neděle 25. října do sakristie nebo do schránky na ve dveřích hlavního vchodu lístek se jménem a příjmením zemřelého, rok narození a rok úmrtí. Děkuji.

V neděli 22. listopadu se bude konat, už obvyklá akce, Salesiáni mají talent. Vše samozřejmě podle aktuálních nařízení vlády ČR. Povzbuzujeme proto všechny rodiny s dětmi a mládež k přihlašování. Bližší info na plakátech a u Geogra.

Prosíme všechny rodiny a dobrovolníky o pomoc při podzimní brigádě. Ta se bude konat v sobotu 14. listopadu v dopoledních hodinách. Součástí je samozřejmě dobrý oběd. Bližší informace najdete na plakátku.