19. 10. 2020

Ohlášky 18. – 25. října

Neděle 18. října
29. neděle v mezidobí – Misijní neděle
8.00 – 11.00 otevřen kostel k modlitbě a svatému přijímání
Mše svaté: za zemřelou maminku a celou zemřelou rodinu na poděkování s prosbou o Boží pomoc

Středa 21. října
17.00 – 18.00
otevřen kostel k modlitbě a svatému přijímání
Mše svatá – za naše kněze

Čtvrtek 22. října
17.00 – 18.00 otevřen kostel k modlitbě a svatému přijímání
Mše svatá – za dar víry pro děti a vnoučata

Pátek 23. října
18.30 – 19.30 otevřen kostel k modlitbě a svatému přijímání
Mše svatá – na poděkování za 13 let manželství a za usmíření v rodině

Neděle 25. října
30. neděle v mezidobí
8.00 – 11.00 otevřen kostel k modlitbě a svatému přijímání
Mše svatá: za uzdravení a požehnání pro rodinu za zemřelé rodiče Annu a Jana Solčánovy

Informace

Neděle 18. října je Misijní neděle. Kdo bude chtít, protože nebude mše svatá, můžete svůj dar odevzdat do konce října v sakristii nebo dar předat některému ze salesiánů. Děkujeme.

V souvislosti s rozhodnutím vlády týkající se epidemie, je od středy 14. října do 2. listopadu možná účast jen šesti věřících na mši svaté a to za běžných hygienických opatření (používání roušek a dezinfekce). Kostel bude otevřen ve středu, čtvrtek a pátek v čase konání bohoslužeb, v neděli pak od 8.00 do 11 hodin k osobní modlitbě a k přijetí svatého přijímání. Děkujeme za pochopení.

V době do 2. listopadu je úplné uzavření všech našich činností, kroužků, akcí a dalších aktivit. Na plánované akce plánujeme náhradní termíny.

Blíží se dny, kdy si je budeme více připomínat naše zemřelé. Abychom mohli vytvořit tablo zemřelých, na kterém abychom si je s vděčností připomněli, prosím, kdo bude mít zájem, ať doneste do neděle 25. října do sakristie nebo do schránky na ve dveřích hlavního vchodu lístek se jménem a příjmením zemřelého, rok narození a rok úmrtí. Děkuji.

Ze soboty 24. října na neděli 25. října se mění čas. Noc bude o hodinu delší.

V neděli 22. listopadu se bude konat, už obvyklá akce, Salesiáni mají talent. Vše samozřejmě podle aktuálních nařízení vlády ČR. Povzbuzujeme proto všechny rodiny s dětmi a mládež k přihlašování. Bližší info na plakátech a u Georga.

Další z naších akčních víkendů pro mládež od 11 let se uskuteční v náhradním termínu. Odkaz na online přihlášku najdete na našem webu. Tentokrát s názvem: „Staňte se tejnými agenty“.

Tvoření s přespáním pro děvčata se rovněž uskuteční v náhradním termínu. Více info na webu a plakátku.

Prosíme všechny rodiny a dobrovolníky o pomoc při podzimní brigádě, která bude v sobotu

14. listopadu v dopoledních hodinách. Součástí je samozřejmě dobrý oběd. Bližší informace najdete na plakátku.