22. 8. 2022

Ohlášky 21.–28. srpna 2022

Neděle 21. srpna
21. neděle v mezidobí
8.30 za Boží pomoc a Duch svatého pro bratra a synovce
10.00 za nemocné a za ty, kdo o nemocné pečují

Středa 24. srpna
7.00 za zemřelé sourozence, švagrové a duše v očistci

Pátek 25. srpna
18.30 na úmysly paní Ludmily Jarešové

Neděle 28. srpna
22. neděle v mezidobí
8.30 na úmysl dárce
10.00 na poděkování za Boží ochranu po dobu dovolených a prázdnin

Provázejme děti, mládež a rodiny modlitbou na jejich dovolených.

Našla se v našem kostele peněženka. Majitel se může přihlásit u o. Vojtěch.

Paní Alena Pikhartová z důvodu nemoci končí se zdobením našeho kostela. Moc ji děkuji za její službu obětavé výzdoby našeho kostela. Proto se obracím na vás, ženy, zda by se mezi vámi našla pokračovatelka v této službě. Kdo najdete odvahu, přihlaste se u mne. Děkuji.

Na místě, kdo jsou časopisy a noviny, jsou nové stolní diecézní kalendáře na rok 2023. Cena je 65 korun.

V těchto dnech bude spuštěno přihlašování do Salesiánského klubu a jednotlivých kroužků včetně náboženství. Jako první krok je potřeba vyplnit členskou přihlášku, poté můžete přejít na přihlašování kroužků a náboženství. Přihlašovací formulář najdete zde. Těšíme se na vás!