15. 8. 2022

Ohlášky 14.–21. srpna 2022

Neděle 14. srpna
20. neděle v mezidobí
8.30 za rodiče Vlkovy z Litomyšle
10.00 za národní setkání mládeže v Hradci Králové

Pondělí 15. srpna
Slavnost Nanebevzetí PM
17.00 za dobrodince naší farnosti

Středa 17. srpna
7.00 za zemřelé rodiče, manžela a duše v očistci

Pátek 18. srpna
18.30 na úmysly paní Ludmily Jarešové

Neděle 21. srpna
21. neděle v mezidobí
8.30 za Boží pomoc a Duch svatého pro bratra a synovce
10.00 za nemocné a za ty, kdo o nemocné pečují

Mše svatá o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie bude v pondělí 15. srpna v 17 hodin.

Dnes končí Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové. Děkujme za modlitby za organizátory a účastníky setkání.

Provázejme děti, mládež a rodiny modlitbou na jejich dovolených.

Minulou neděli se našla v kostele peněženka. Majitel se může přihlásit u o. Vojtěch.

Paní Alena Pikhartová z důvodu nemoci končí se zdobením našeho kostela. Moc ji děkuji za její službu obětavé výzdoby našeho kostela. Proto se obracím na vás, ženy, zda by se mezi vámi našla pokračovatelka v této službě. Kdo najdete odvahu, přihlaste se u mne. Děkuji.