22. 11. 2020

Ohlášky 22. – 29. listopadu

Avatar photo

Neděle 22. listopadu
Slavnost Ježíše Krista Krále
od 8.00 do 11.00 kostel otevřen k modlitbě a sv. přijímání
– za Vladimíra Prchala a rodiče
– za zemřelé rodiče Marešovy, Macounovy a všechny prarodiče

Středa 25. listopadu
17.00 za Nikolu a její nenarozené dítě

Čtvrtek 26. listopadu
17.00 na úmysl dárce

Pátek 27. listopadu
18.30 za zemřelou Marii Bažantovou a Milana Černohorského

Neděle 29. listopadu
První neděle adventní
od 8.00 do 10.00 kostel otevřen k modlitbě a sv. přijímání
10.00 mše svatá – přenášena on-line – za rodiny naší farnosti

Informace

V souvislosti s rozhodnutím vlády týkající se pandemie budou v kostele mše svaté: ve středu a čtvrtek 17.00, v pátek v 18.30 hodin. V současnosti je od pondělí počet omezen na 20 účastníků bohoslužeb.
V neděli pak od 8.00 do 11 hodin ke svátosti smíření, osobní modlitbě a k přijetí svatého přijímání. Děkujeme.

Nedělí 29. listopadu začíná doba adventní.
Žehnání adventních věnců – pokud si je přinesete do kostela, rádi vám je požehnáme při návštěvě kostela. Samozřejmě si je může požehnat i jeden z rodičů doma:
Žehnací modlitba: Otče náš…
Děkujeme ti, Pane, náš Bože, za to, že nám dopřáváš milost nového začátku. Dej, ať v průběhu adventní doby roste naše radost a naděje. Ať jdeme vstříc tvému Synu, Spasiteli světa.
Prosíme, ať je pro nás tento adventní věnec + znamením tvého požehnání, ať je i náš život stále více prozářen světlem tvé milosti. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Během adventní doby se uskuteční tradiční putování sošek svatého Josefa a Marie hledající domov a přijetí v rodinách naší farnosti. Jejich přítomnost je pozváním k modlitbě v rodině, k prožití adventu a přípravě na Vánoce. Protože je letos přihlašování se zkomplikované koronavirem, je potřeba se přihlásit u o. Vojtěcha (736 522 822 nebo na emailové adrese [email protected]) do soboty 28. listopadu. Stále je k dispozici druhá skříňka pro 8 rodin. Sošky se vydávají na cestu 29. listopadu.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Josef_s_Marii_hledaji_prijeti_u_Vas_doma-724x1024.jpg.

Pro domácí bohoslužbu odkaz pro děti