26. 9. 2020

Ohlášky 27. září – 4. října

Avatar photo

Neděle 27. září
26. neděle v mezidobí – (Slavnost svatého Václava)
8.30 za živé a zemřelé v rodině 10.00 za zemřelé rodiče Annu a Jana Solčánovy

Pondělí 28. září
Slavnost svatého Václava – 8.30 za naší farní rodinu

Středa 30. září
17.00 za zemřelé rodiče a duše v očistci

Čtvrtek 1. října
17.00 za zemřelé dcery a rodiče Hořeňovských

Pátek 2. října
18.30 za rod Holců

Neděle 4. října
27. neděle v mezidobí
8.30 za živé a zemřelé členy rodiny Tošovské, Matějkovy a Lustikovy
10.00 za rodiče z obojí strany, zemřelé Adama Svobodu a duše v očistci

Informace

V předsíni je nový rozpis na nedělní čtení. Prosím, zapisujte se. 

Členové Rady výchovně pastoračního společenství (VPS) kostela, kteří na sebe převzali spoluodpovědnost, jsou tito: Marta Hartmannová, Petra Bajerová a Veronika Peterková.  

Děkuji za jim za ochotu a vám za modlitby, abychom společně splnili úkol, který je před námi.  

Ve sbírce na církevní školství jste darovali 6.099 korun.  Děkujeme.  

Došlo k posunu časů začátku hodiny od 3. do 9. třídy. Více na stránkách SKM.   

Ještě je poslední možnost vyzvednutí si v prostorách baru oblečení a další věci, které zůstaly po letních táborech.  

Zveme maminky s dětmi do klubu Salíček. Maminky s dětmi se schází v herně SKM každou středu od 9.00 do 12.00 hodin. Více informací na plakátku.  

Povzbuzujeme všechny, kdo se účastní aktivit střediska mládeže, aby se přihlásili do klubu. Přihlašování je od letošního roku online. Na našem webu najdete odkaz na členskou přihlášku a také na přihlášku do kroužků SKM. Členství v klubu je vždy na jeden rok, proto je potřeby na počátku školního roku se vždy znovu přihlásit do klubu. Teprve potom se přihlásit do kroužků.  

Sobotní výlet pro děti ve věku 8 – 12 let, tentokrát s názvem: „Na koních za koňmi“. Těšíme se na vás v sobotu 3.10. Více najdete na plakátku.  

Mládež od 11 let čeká další z naších akčních víkendů se koná v termínu 9 – 11.10. Odkaz na online přihlášku najdete na našem webu. Tentokrát s názvem: „Staňte se tejnými agenty“ 

Pro děvčata nabízíme Tvoření s přespáním. Začínáme v sobotu 10. října. hned po obědě. Více info na webu a plakátku.