29. 8. 2022

Ohlášky 28. srpna – 4. září 2022

Avatar photo

Neděle 28. srpna
22. neděle v mezidobí
8.30 na úmysl dárce
10.00 na poděkování za Boží ochranu po dobu dovolených a prázdnin

Středa 31. srpna
17.00 na úmysl paní Ludmily Jarešové

Čtvrtek 1. září
17.00 za Boží požehnání a dary Ducha svatého pro děti a mládež do nového školního roku

Pátek 2. září
18.30 na úmysl paní Ludmily Jarešové

Neděle 4. září
23. neděle v mezidobí
8.30 za Boží požehnání do nového školního roku
10.00 za zdraví, ochrnu Panny Marie a Boží požehnání pro celou rodinu

Mše svaté od tohoto týdne již budou v obvyklých časech – středa a čtvrtek v 17 hodin, v pátek v 18.30.

Příští neděli 4. září bude v 8.30 první dětská mše svatá v tomto školním roce. Během ní dětem požehnáme aktovky, batůžky a další školní potřeby. Takže děti, nezapomeňte si je přinést.

Dětem a mládeži vyprošujeme hojnost darů Ducha svatého a požehnání do nového školního roku. Bylo by jistě dobré začít nový školní rok s čistým srdcem a prožít svátost smíření. Příležitost ke svátosti smíření je před každou mší svatou.

Obracím se na vás, ženy, zda by se mezi vámi našla pokračovatelka ve službě výzdoby našeho kostela po Aleně Pikhartové. Kdo najdete odvahu, přihlaste se u mne. Děkuji.

Na místě, kdo jsou časopisy a noviny, jsou nové stolní diecézní kalendáře na rok 2023. Cena je 65 korun.

V těchto dnech bude spuštěno přihlašování do Salesiánského klubu a jednotlivých kroužků včetně náboženství. Jako první krok je potřeba vyplnit členskou přihlášku, poté můžete přejít na přihlašování do kroužků a náboženství. Přihlašovací formulář najdete na webových stránkách Salesiánského střediska mládeže. Těšíme se na vás.