7. 12. 2021

Ohlášky 5.–12. prosince 2021

Avatar photo

Neděle 5. prosince
Druhá neděle adventní
8.30 na dobrý úmysl
10.00 na úmysl dárce za narození vnučky

Středa 8. prosince
Slavnost Panny Marie
17.00 za členy živého růžence

Čtvrtek 9. prosince
17.00 za spásu duší v rodině

Pátek 10. prosince
18.30 za rodinu Svatbíkovu

Sobota 11. prosince
12.00 pohřeb pana Vladimíra Ráčka

Neděle 12. prosince
Třetí neděle adventní
8.30 na dobré úmysly paní Ludmily Jarešové
10.00 za zemřelé rodiče, za rodinu a uzdravení Kateřiny Chmelíkové a za duše v očistci

Děkuji dětem, které se zapojily do adventní aktivity a dnes přinesly vybarvenou kapku a vložily ji do košíčku u obětních darů. Po mši svaté si ji můžete sami přišpendlit na nástěnku. Na nastávající týden je symbolem list. Tak nezapomeňte jej příští týden donést.

Upozorňujeme, že jsou ještě volná místa k přijetí putující sošek sv. Josefa a Marie. Zapsat se můžete v předsíni kostela a případně se nahlásit předcházející rodině. Děkuji.

O slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, bude mše svatá v 17 hodin.

Pokud máte doma betlém, ať už samostatně vyrobený nebo zakoupený, prosíme o jeho zapůjčení na výstavu, která proběhne od 2. do 4. adventní neděle v našem kostele. Pokud můžete, přineste betlém během tohoto týdne do kostela. Děkujeme.

Zveme kluky a holky od 6 do 11 let na výlet Za loutkami do Chrudimi. Čekají nás nejen loutky, ale i hry v uličkách města. Těšíme se na vás v sobotu 11.12. Další informace na plakátku a webu.

Synodální proces
Jde o nový impuls papeže Františka, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve. I v naší farnosti se chceme připojit k této výzvě, některé skupiny již vznikají. Chceme každému umožnit, aby se do této diskuze mohl zapojit. Prakticky to znamená, že skupina do počtu 8 lidí se v lednu a únoru 3x sejde, vybere si téma a bude o něm diskutovat. Vše předpokládá také modlitbu a naslouchání druhým. Moderátor skupiny pak výstupy odešle. Pokud se chcete zapojit do této aktivity, zapište se v sakristii nebo se ozvěte mailem do neděle 19.12.: [email protected] Všechny další informace o synodálním procesu, témata a další najdete na webových stránkách sv. Bartoloměje nebo se obraťte na P. Vojtěcha či Václava.

Centrum Don Bosco vám chce poděkovat za vaši celoroční přízeň a podporu i v těchto nelehkých dobách. Na místech s tiskovinami najdete náš každoroční bulletin. Děkujeme.

Pro mládež od 13 let nabízíme ve dnech kolem silvestra dvě zajímavé akce. Den před Silvestrem (30.12.) se koná odpolední výlet i s modlitebním poděkováním za uplynulý rok. A na Nový rok (1.1.) večer se potkáme u Salesiánů na maškarním párty. Více na plakátku a webu.