8. 2. 2021

Ohlášky 7. – 14. února

Avatar photo

Neděle 7. února
5. neděle v mezidobí
7.30 na poděkování za dar života a za lékaře
9.00 za prarodiče
10.30 za mámu Jitku
17.00 na úmysly paní Ludmily Jarešové

Středa 10. února
17.00
za členy živého růžence Panny Marie Lurdské

Čtvrtek 11. února
Světový den nemocných – udělování svátosti nemocných
17.00 za nemocné a za ty, kdo o nemocné pečují

Pátek 12. února
18.30
za rodinu Svadlíkovu

Sobota 13. února
17.00
za zemřelou snachu Zorku a rodiče

Neděle 14. února
6. neděle v mezidobí
7.30 za uzdravení v celé rodině a za víru
9.00 na úmysly paní Ludmily Jarešové
10.30
17.00

Informace

V souvislosti s rozhodnutím vlády je v našem kostele možný počet 15 účastníků bohoslužeb, (10% obsazenosti kostela) pokud nám to hygienické předpisy opět nezmění.
Bez rezervování míst jsou mše svaté ve všední dny, dále v sobotu v 17.00 hodin a v neděli v 7.30, která je určena přednostně pro seniory. Na ostatní mše svaté v 9.00, 10.30 a 17.00 (v neděli) je potřeba se přihlásit (rezervovat místo).

Děkujme všem, kdo jste spolu s námi prožili slavnost svatého Jana Boska. Zvlášť děkujme schole a Pavlu Dračinskému za přípravu techniky pro všechny přenosy.

V úterý 9. února se otec Josef Trochta dožívá 70 let. Je možné se připojit a podepsat blahopřání, které je na stole u obětních darů. Jako dárek mu předáme kněžskou štolu.

Ve čtvrtek, o památce Panny Marie Lurdské a Světového den nemocných, budou moci zájemci z řad starých a nemocných, při této mši svaté přijmout svátost nemocných. Je dobré a užitečné se na přijetí této svátosti připravit svatou zpovědí.

Připravujeme se na rekonstrukci celé naší budovy, která předpokládá i rekonstrukci střechy. Proto bude vždy druhou neděli v měsíci sbírka na tento účel.

Sbírka příští neděli 14. února bude na tento účel. Děkujeme za vaši podporu.