6. 8. 2022

Ohlášky 7.–14. srpna 2022

Neděle 7. srpna
19. neděle v mezidobí
8.30 za vnuka a jeho rodinu, zdraví a víru v rodině
10.00 za zemřelé rodiče, oba rody a požehnání pro rodinu

Středa 10. srpna
7.00 za živé a zemřelé členy živého růžence

Pátek 12. srpna
18.30 za vnuka a jeho potřeby a za zdraví a víru v rodině

Neděle 14. srpna
20. neděle v mezidobí
8.30 za rodiče Vlkovy z Litomyšle
10.00 za národní setkání mládeže v Hradci Králové

V tomto týdnu probíhá v Hradci Králové národní setkání mládeže. V sobotu jsou na toto setkání zvány rodiny. Srdečně zveme. Bližší informace jsou na plakátu na nástěnce.

Provázejme děti, mládež a rodiny modlitbou na jejich dovolených.

Mše svatá o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie bude v pondělí 15. srpna v 17 hodin.