11. 1. 2022

Ohlášky 9.–16. ledna 2022

Avatar photo

Neděle 9. ledna
Svátek Křtu Páně
8.30 za Antonína a Lenku Lysích
10.00 za dar zdraví a ochranu Panny Marie, Boží požehnání pro syna

Středa 12. ledna
17.00 za zemřelou rodinu a známé

Čtvrtek 13. ledna
17.00 za živé a zemřelé členy živého růžence

Pátek 14. ledna
18.30 za Boží pomoc a dary Ducha svatého pro Martina

Sobota 15. ledna
8.00 za seniory a nemocné

Neděle 16. ledna
2. neděle v mezidobí
8.30 na dobrý úmysl
10.00 na dobré úmysly paní Ludmily Jarešové

Mládež ve věku 8–11 let zveme na zimní radovánky a to v sobotu 15. ledna. Bližší informace na plakátku a webu. Těšíme se na vás.

Setkání seniorů bude v sobotu 15 ledna. Začne mší svatou v 8 hodin a po ní navštívíme poutní místo Králíky, a pak bude čas i na kávu či čaj.

Novinka letošního roku: pro děvčata od 11 let nabízíme dámský klub. Kdy? V termínu 11.–12. 2. Těšíme se na vás.

Ve středu 12. ledna se obnovují v našem kostele pravidelné modlitby za kněze před Nejsvětější svátostí. Modlitby jsou v rámci setkání Služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce, vítaní jsou všichni zájemci. Modlitební setkání budou probíhat každou druhou středu v měsíci od 16. hodin, následuje mše svatá. Více informací bude ve Zpravodaji.

Sbírka příští neděli bude na rekonstrukci našeho domu. Děkujeme za každý váš dar.

Přátelé, zveme vás na oslavy Dona Boska. Ovlivněny covidovou situací se budou konat ve skromnějším provedení. Ale přesto těšíme se na vás v sobotu 29 ledna 2022. Více podrobností na plakátu a webu.