1. 1. 2022

Ohlášky 2.–9. ledna 2022

Avatar photo

Neděle 2. ledna
2. neděle po Narození
8.30 za dobrodince našeho kostela
10.00 na dobrý úmysl

Středa 5. ledna
17.00 za živou a zemřelou rodinu

Čtvrtek 6. ledna
Slavnost Zjevení Páně
Žehnání vody, křídy a kadidla
17.00 na dobrý úmysl

Pátek 7. ledna
18.30 za rodiče z obou stran a tetu

Neděle 9. ledna
Svátek Křtu Páně
8.30 za Antonína a Lenku Lysích
10.00 za dar zdraví a ochranu Panny Marie, Boží požehnání pro syna

Žehnání vody, křídy a kadidla bude při mši svaté ve čtvrtek o slavnosti Zjevení Páně v 17 hodin.

V sobotu 8. ledna bude probíhat žehnání domů a rodin. Zájemci o požehnání se mohou zapsat do seznamu na nástěnce v předsíni kostela do pátku 7. ledna.

Neděli Křtu Páně končí letošní doba vánoční a zároveň bude dětská bohoslužba.

Pro mládež od 11 let je tu další víkend. Tentokrát v termínu 7.–9. ledna 2022. Bližší informace na webu.
Mládež ve věku 6–11 let zveme na zimní radovánky a to v sobotu 15. ledna. Bližší informace na plakátku a webu. Těšíme se na vás.

Setkání seniorů bude v sobotu 15. ledna. Začne mší svatou v 8 hodin a po ní navštívíme poutní místo Králíky, a pak bude čas i na kávu či čaj.

S předstihem zveme na oslavy Dona Boska a Cantate Bimbi. Oslavy se budou konat 29. a 30. ledna 2022. Přihlašování dětí na Cantate Bimbi běží už teď, u Jiřího Woclawka a Pavla Dračínského.