23. 2. 2021

Ohlášky 21. – 28. února

Neděle 21. února
První neděle postní
7.30 na úmysly paní Ludmily Jarešové
9.00 za manželku Milušku a MUDr. Jirásko
10.30 na poděkování za dar života, za děti a jejich rodiny
17.00 za uzdravení manželky

Středa 24. února
16.30
křížová cesta
17.00 na poděkování za dar života

Čtvrtek 25. února
17.00
za rodinu Svadlíkovu

Pátek 26. února
18.00
křížová cesta
18.30 na poděkování za uzdravení

Sobota 27. února
17.00
na dobrý úmysl

Neděle 28. února
Druhá neděle postní
7.30 na úmysl dárce
9.00 za nemocné kovidem a za ty, kdo je ošetřují
10.30 na poděkování za dar života
17.00 za děti, které se připravují na první svaté přijímání

Informace

V souvislosti s rozhodnutím vlády je v našem kostele možný počet 17 účastníků bohoslužeb.

Bez rezervování na mši svaté v 9.00, 10.30 a v 17.00 hodin není možná účast na mši svaté. Prosím, abyste respektovali toto nařízení a svou nezodpovědností nepřiváděli druhé do zbytečných problémů.

Připravujeme se na rekonstrukci celé naší budovy, která předpokládá i rekonstrukci střechy. Sbírka minulou neděli byla na rekonstrukci střechy. Vybralo se 12.540 korun. Děkujeme za vaši podporu.

Pobožnosti křížové cesty budou ve středu v 16.30 a v pátek 18.00 hodin.

U bočních dveří u novin a časopisů je Průvodce postní dobou. Cena je 40 korun.

Papež František vyhlásil rok 2021 rokem sv. Josefa…V apoštolském listu Patris corde (Srdce otce) rozebírá jednotlivé charakteristiky pěstouna Páně. Při zmínkách v bibli nikdy nevystupuje do popředí. Jeho dílo bylo naplněno tím, co nebylo vidět a má za následek, že je jeho Svěřenec Ježíš připraven zahájit své působení. Papež František si vzal za jeden z úkolů svého pontifikátu více odkrývat bohatství Josefova života. Po 40 let se k němu denně modlí a zařadil jeho jméno do eucharistických modliteb, kde nebylo.
Tématice svatého Josefa se budeme věnovat o nedělích do Slavnosti sv. Josefa a pak v červnu – do Dne otců.