25. 5. 2021

Den rodin a dětí 2021

Avatar photo

Zveme rodiny a všechny mladé na Den rodin a dětí 2021 v prostorách našeho střediska SKM Pardubice. Ve spolupráci s římskokatolickou farností v Pardubicích jsme pro Vás zajistili občerstvení, skákací hrad pro nejmenší i bohatý program pro rodiče a děti. Součástí našeho programu bude i vystoupení několika kapel. Těšit se můžete i na našeho hosta – slovenská worshipová skupina Timothy.

Celá akce bude respektovat hygienické nařízení naší vlády. Těšíme se na brzké a osobní setkání s Vámi se všemi.

Jaký program nás čeká a jaké jsou podmínky a pravidla akce? To vše se dočtete pod plakátkem níže.

Jaký nás čeká program:

Prodej občerstvení po celou dobu programu

Podmínky vstupu na akci:

  1. Všichni účastníci akce se musí registrovat v info stánku: jméno a příjmení, telefonní nebo emailový kontakt 
  2. Akce Den rodin je nahlášena na KHS
  3. Maximální počet lidí je 1000
  4. Použití respirátorů po celou dobu akce
  5. Zákaz tančení a konzumace jídla a tekutin v hledišti koncertu
  6. Konzumace nápojů a občerstvení výhradně u stolů k tomu určených
  7. Všichni jsou povinni předložit antigenní test, nebo doklad o prodělané nemoci nebo očkování – specifikace níže
  8. Vstupem na akci návštěvníci potvrzují, že dodržují veškerá mimořádná opatření vlády ze dne 28.5.2021 číslo 486