22. 5. 2021

Ohlášky 23.–30. května

Avatar photo

Neděle 23. května
Slavnost Seslání Ducha Svatého
7.30 za děti, které se připravují na 1. svaté přijímání a jejich rodiny
9.00 na poděkování s prosbou o Boží požehnání
10.30 za Boží pomoc, požehnání a ochranu P. Marie pro vnuka, syna a vyřešení vážných životních problémů

Pondělí 24. května
Slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů
17.00 za salesiánskou rodinu a její dobrodince a přátele

Středa 26. května
17.00 za dar uzdravení

Čtvrtek 27. května
17.00 za nová kněžská povolání

Pátek 28. května
18.30 za zemřelé rodiče, manžela a duše v očistci

Neděle 30. května
Slavnost Nejsvětější Trojice
7.30 na poděkování za dar života, za děti a jejich rodiny
9.00 na přímluvu sv. Zdislavy na rodiny naší farnosti
10.30 za zemřelé rodiče, sestru a švagra

Nová opatření Vlády ČR od 26. dubna 2021
Na základě mimořádného opatření Vlády ČR se mohou moci věřící účastnit bohoslužeb za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy 2 metry – s výjimkou členů domácnosti a dezinfekce. Dále nebyla stanovena žádná další omezení.

Májové pobožnosti jsou ve středu, čtvrtek a pátek po večerní mši svaté.

V pondělí, o slavnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů, bude mše svatá v 17 hodin.

Zveme rodiny, mládež i seniory na pouť k Panně Marii na poutní místo Kokešov. Májová pobožnost tam bude tuto neděli 23. května v 16.00. Je to setkání na ukončení putování s Pannou Marií.

Pokud se něco zvláštního nepřihodí, budou od neděle 6. června mše v původních časech, to znamená v 8.30 10.00 hodin.
Slavnost prvního svatého přijímání plánujeme na neděli 20. června.

V sobotu 5. června se na hřišti u Salesiánů koná Den rodin. Můžete se těšit na aktivity pro děti, dobré občerstvení. Vše zahájíme ve 14.00 mši svatou a večer si zpříjemníme koncerty několika Pardubických kapel. Hostem večera je slovenská chválová kapela Timothy.

O víkendu 11.–13. června se konají předtáborová setkání. Rodiče zbystřete, v nejbližších dnech k vám dorazí pozvánka s informacemi.