29. 5. 2021

Ohlášky 30. května – 6. června

Avatar photo

Neděle 30. května
Slavnost Nejsvětější Trojice
7.30 na poděkování za dar života, za děti a jejich rodiny
9.00 na přímluvu sv. Zdislavy na rodiny naší farnosti
10.30 za zemřelé rodiče, sestru a švagra

Středa 2. června
17.00 za zemřelé sestry, švagrové a duše v očistci

Čtvrtek 3. června
Slavnost Těla a Krve Kristovy
17.00 na poděkování za dar eucharistie

Pátek 4. června
18.30 za obrácení hříšníků

Sobota 5. června
14.00 za rodiny naší farnosti

10. neděle v mezidobí
Slavnost Těla a Krve Kristovy
8.30 za děti, které se připravují na první svaté přijímání
10.00 za farnost

Informace

Nová opatření Vlády ČR od 26. dubna 2021
Na základě mimořádného opatření Vlády ČR se mohou moci věřící účastnit bohoslužeb za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy 2 metry – s výjimkou členů domácnosti a dezinfekce. Dále nebyla stanovena žádná další omezení.

V tomto týdnu opět budeme pokračovat v hodinách náboženství podle původního rozpisu. Kromě dalších ročníků, bude 2. třída bude začínat v 13.30 a 3. třída v 14.15 hodin.

V sobotu 5. června se na hřišti u Salesiánů koná Den rodin. Můžete se těšit na aktivity pro děti, dobré občerstvení. Vše zahájíme ve 14.00 mši svatou a večer si zpříjemníme koncerty několika Pardubických kapel. Hostem večera je slovenská chválová kapela Timothy.
Prosíme o napečení buchet na akci Den rodin. Buchty možno přinášet už v pátek v průběhu odpoledne – večera do prostor střediska mládeže Pardubických

O víkendu 11.–13. června se konají předtáborová setkání. Informace i přihlašování pomocí online formuláře jste dostali mailem.

V sobotu 19. června zveme mládež starší 13 let na vikariátní setkání. Tentokrát se můžeme těšit na výlet do Toulovcových maštalí.

Slavnost prvního svatého přijímání bude v neděli 20. června. Čas bude upřesněn.

V sobotu 26. června prosíme rodiče o pomoc při předtáborové brigádě v areálu fary na Míčově. Bližší informace zveřejníme v neděli.