22. 3. 2022

Setkání Hlavních vedoucích a jejich zástupců 2022

Avatar photo

V neděli 20.03.2022 proběhlo v našich prostorách SKM Pardubice setkání Hlavních vedoucích a jejich zástupců táborů 2022 a pobytovek ve školním roce 2021/2022. Na začátku proběhlo seznamovací kolečko. V prvním semináři jsme si zopakovali základy salesiánské výchovy a jaký by měl a neměl být Hlavní vedoucí, popřípadě jeho zástupce a hledali jednotlivé pilíře napříč celým táborem. Po společném obědě jsme pokračovali ve vzdělávání. V druhém semináři jsme si osvojili základy z potřebného pohybu a spolupráce v týmu s názornými cviky. Ve třetím semináři jsme se učili jak správně komunikovat, motivovat a řešit problémy v týmu i na akci. Poslední seminář nám ukázal a vysvětlil základy administrativy tábora nebo pobytovky.

Byl to obohacující společný čas. Děkujeme našim hlavním vedoucím a jejich zástupcům za přijatou zodpovědnost a lektorům Libor Wawrzacz, Gábina Macková a Jiří Woclawek SDB za skvělé a aktivní semináře.