28. 6. 2021

Ohlášky 27. červen – 4. červenec

Avatar photo

Neděle 27. června
13. neděle v mezidobí
8.30 za zemřelou Věru, Marii a celý rod
10.00 na poděkování za školní rok
17.00 za dobrovolníky a jejich rodiny

Úterý 29. června
Slavnost svatého Petra a Pavla, apoštolů
17.00 za růst víry v našich rodinách

Středa 30. června
17.00 na poděkování za dar svátosti kněžství

Čtvrtek 1. července
17.00 za Boží ochranu v čase dovolených a prázdnin

Pátek 2. července
18.30 na úmysly paní Ludmily Jarešové

Neděle 4. července
14. neděle v mezidobí
8.30 za živé a zemřelé členy rodiny
10.00 na poděkování za 50 let manželství, za Boží pomoc do dalšího života

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR se mohou moci věřící účastnit bohoslužeb za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy a použití dezinfekce na ruce.

Ve sbírce na charitu se vybralo 5.800 korun. Za každý dar upřímně děkujeme.

Setkání starších dobrovolníků střediska a kostela proběhne tuto neděli. Začne v 17 hodin mší svatou a pak bude pokračovat v prostorách baru. O občerstvení je postaráno.

Děkujeme všem účastníkům předtáborové brigády na Míčově. Ať vám to dobrý Bůh bohatě odmění.

V pátek 2. července se začínají připravovat prázdninové tábory. Vyprošujme všem účastníkům letních táborů Boží ochranu a požehnání, aby prožili hezké chvíle a ve zdraví se vrátili domů.

Mše svatá o slavnosti svatých Cyrila a Metoděje, 5. července, bude v 8.00 hodin.