10. 7. 2021

Ohlášky 11.–18. července

Avatar photo

Neděle 11. července
15. neděle v mezidobí
8.30 za sestru Věru, Marii a celý rod
10.00 za dar zdraví, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro syna, vnoučka a pravnoučka

Středa 14. července
7.00 za členy živého růžence

Pátek 16. července
18.30 na poděkování za Boží ochranu na letních táborech

Neděle 18. července
16. neděle v mezidobí
8.30 za těžce nemocnou osobu
10.00 na poděkování za dar života a za celou rodinu

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR se mohou moci věřící účastnit bohoslužeb za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy a použití dezinfekce na ruce.

Ve všední den jsou mše svaté ve středu ráno v 7 hodin a v pátek večer v 18.30. Časy nedělních bohoslužeb jsou beze změn.

Sbírka této neděle je na rekonstrukci střechy naší budovy. Na rekonstrukci, která pravděpodobně proběhne příštím rokem, se bude podílet Salesiánská provincie Praha, místní komunita a kostel svatého Václava. Za každý dar upřímně děkujeme.

Z tábora se vrátila menší a větší děvčata. Včera odjížděli na svůj tábor do Míčova a ke Kněžicím menší a větší kluci. Vyprošujme jim i vedoucím Boží ochranu a požehnání, aby prožili hezké chvíle a ve zdraví se vrátili domů.

Ještě tento týden je možné předat svůj dar na postižené na Moravě zasažené tornádem. Vaše dary pak odešleme na účet např. diecézní Charity Brno. Děkujeme.