2. 8. 2021

Ohlášky 18.–25. července

Avatar photo

Neděle 18. července
16. neděle v mezidobí
8.30 za těžce nemocnou osobu
10.00 na poděkování za dar života a za celou rodinu

Středa 21. července
7.00 na poděkování Bohu za dar život a za celou rodinu

Pátek 23. července
18.30 za příznivé počasí a ochranu letošní úrody

Neděle 25. července
17. neděle v mezidobí
8.30 na úmysl dárce
10.00 za příznivé počasí a ochranu letošní úrody

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR se mohou moci věřící účastnit bohoslužeb za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy a použití dezinfekce na ruce.

V tomto týdnu do soboty 24. července bude o. Vojtěch na exerciciích na svatém Hostýně. Vzájemně se za sebe modleme. Děkuji.

Ve všední den jsou mše svaté ve středu ráno v 7 hodin a v pátek večer v 18.30. Časy nedělních bohoslužeb jsou beze změn.

Ve sbírce na rekonstrukci střechy naší budovy se vybralo 9.316Kč a 10.000Kč jsme dostali jako dar. Upřímně děkujeme.

Z tábora se vrátili menší a větší kluci. Děkujeme za modlitby. Nezapomínejme prosit za Boží ochranu našich rodin, aby prožily hezké chvíle a ve zdraví se vrátily domů.

Ve sbírce a darech na postižené na Moravě zasažené tornádem se vybralo 13.300Kč. Upřímně děkujeme. Vaše dary pak odešleme na účet např. diecézní Charity Brno.