14. 5. 2021

Ohlášky 16.–23. května

Avatar photo

Neděle 16. května
7. neděle velikonoční
7.30 za dobrodince kostela
9.00 na poděkování za dar života a Boží ochranu
10.30 na poděkování za dar života, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro celou rodinu

Středa 19. května
17.00 za zemřelého Josefa a Anežku Žákovy

Čtvrtek 20. května
17.00 na úmysly paní Ludmily Jarešové

Pátek 21. května
18.30 za dar uzdravení těžce nemocné

Neděle 23. května
Slavnost Seslání Ducha Svatého
7.30 za děti, které se připravují na 1. svaté přijímání a jejich rodiny
9.00 na poděkování s prosbou o Boží požehnání
10.30

Nová opatření Vlády ČR od 26. dubna 2021
Na základě mimořádného opatření Vlády ČR se mohou moci věřící účastnit bohoslužeb za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy 2 metry – s výjimkou členů domácnosti a dezinfekce. Dále nebyla stanovena žádná další omezení.

Májové pobožnosti jsou ve středu, čtvrtek a pátek po večerní mši svaté.

Ve sbírce na rekonstrukci střechy se vybralo společně s dary 16.573 korun. Za každý příspěvek děkujeme.

Májová aktivita nejen pro rodiny
Zveme rodiny, ale i mládež na májovou aktivitu, která se uskuteční v prostoru poutního místa na Kokešově.
K tomu bude potřeba si z našich webových stránek
– vytisknout sešitek obsahující události ze života Panny Marie obsažená v Novém zákoně
– vytisknout si mapu s jednotlivými zastaveními, na kterých budou umístěny úkoly, týkají se jednotlivých události
– vzít si s sebou Nový zákon a psací potřeby
Ukončení putování plánujeme na májové pobožnosti v neděli 23. května v 16 hodin na Kokešově.