15. 3. 2021

Ohlášky 14. – 21. března

Avatar photo

Neděle 14. března
Čtvrtá neděle postní
7.30 na poděkování za dar života
9.00 za nemocné kovidem a za ty, kdo se o ně starají
10.30 za zemřelého Michala a Petra
17.00 za uzdravení od závislosti na alkoholu

Středa 17. března
16.30
křížová cesta
17.00 za rodinu Hořeňovskou

Čtvrtek 18. března
17.00
na dobrý úmysl

Pátek 19. března
Slavnost sv. Josefa
7.30 za Josefy naší farnosti
18.00 křížová cesta
18.30 na přímluvu sv. Josefa za Boží ochranu našich domovů

Sobota 20. března
17.00
za dobrodince a dobrovolníky

Neděle 21. března
Pátá neděle postní
7.30 za zemřelého Antonína Woclawka
9.00 za zemřelého manžela a rodiče z obou stran
10.30 za Boží pomoc v životních trápeních
17.00 na úmysly paní Ludmily Jarešové

Informace

V souvislosti s rozhodnutím vlády je v našem kostele možný počet 17 účastníků bohoslužeb.
Protože se opět zpřísnila opatření, prosíme, abyste dbali těchto nařízení:

Sbírka této neděle je na rekonstrukci střechy. Za každý dar upřímně děkujeme.

Pobožnosti křížové cesty budou ve středu v 16.30 a v pátek 18.00 hodin.

Abychom připravili areál na Velikonoce, obracíme se na vás s prosbou o pomoc při jarní brigádě. Brigáda bude v sobotu před Květnou nedělí tj. 27. března. Začínala i končila by mší svatou. Máme představu menších skupinek na dopoledne a odpoledne. Prosím, aby se brigádníci nahlásili u o. Vojtěcha. Děkujeme.

Na nástěnce je zveřejněn pořad obřadů ve Svatém týdnu. Protože je stále možný minimální počet účastníků, rozhodli jsme se, že budeme obřady přenášet přes internet. Je nám to líto, ale z těchto důvodů nebude možná fyzická účast na obřadech jednotlivých dnů Svatého týdne.
Další informace jsou pak na webu a pod touto nabídkou. Děkujeme za pochopení.