29. 3. 2021

Ohlášky 28. března – 4. dubna

Neděle 28. března
Květná neděle
(žehnání ratolestí – kočiček)
7.30 na úmysl dárce
9.00 za Boží pomoc a ochranu při operaci
10.30 za zemřelého Pavla Sedláka, sourozence a celý rod
17.00 za uzdravení viny předků

Středa 31. března
16.30
křížová cesta
17.00 na poděkování za dar života

Čtvrtek 1. dubna
Zelený čtvrtek (online)
Den ustanovení svátosti oltářní a svátosti kněžství
16.00 – 17.00 – podávání svatého přijímání
19.00 na poděkování za dar eucharistie a svátosti kněžství

Pátek 2, dubna
Velký pátek (online)
Den utrpení a umučení Pána Ježíše – den přísného postu
16.00 – 17.00 podávání svatého přijímání
18.00 obřady Velkého pátku

Sobota 3. dubna
Bílá sobota (online)
Církev bdí a modlí se u Božího hrobu
20.00 – obřady Velké noci – žehnání ohně a svíce Mše svatá za farnost

Neděle 4. dubna
Slavnost Zmrtvýchvstání
žehnání pokrmů
7.00 za dobrodince našeho kostela
8.00 – 9.00 podávání svatého přijímání
10.00 – online – za farní společenství
11.00 – 12.00 podávání svatého přijímání
17.00 za Elišku a Jiřího Bláhovy a Alexii a Jana Šáchovy

Informace

V souvislosti s rozhodnutím vlády stále platná hygienická nařízení týkající nošení respirátorů, počtu účastníků bohoslužeb, rezervování na mše svaté.
Upozorňujeme na možnost přijetí svatého přijímání ve dnech Svatého týdne (viz rozpis mší sv.)

Ve středu už křížová cesta nebude. Místo ní bude modlitba růžence.
Od 16.00 – 16.50 bude příležitost ke svátosti smíření.

Na nástěnce na plakátku je zveřejněn přehled obřadů ve Svatém týdnu. Protože je stále možný minimální počet účastníků, budeme obřady přenášet přes internet. Je nám to líto, ale fyzická účast na obřadech ve Svatém týdnu bude možná jen ty, kdo budou zajišťovat průběh obřadů.
Další podrobnější informace jsou pak na webu a pod touto nabídkou. Děkujeme za pochopení.

K prožití obřadů v rodinách bude dobře si připravit:
Zelený čtvrtek – k mývání nohou – džbán s vodou, umyvadlo a ručník
Velký pátek – kříž k uctívání a svíce
Vigilie Zmrtvýchvstání – fotky z přijetí sv. křtu a svíce k obnově křestního slibu

Další podrobnější informace týkající se prožití Svatého týdne v rodinách jsou na webu (Velikonoce 2021)

Aktivita na Velký pátek – Křížová cesta – putování s křížem

Po loňské zkušenosti vás zveme na křížovou cestu prožitou v okolí Pardubic. Křížová cesta je určena pro rodiny s dětmi, ale budeme rádi, když se zapojíte i vy ostatní. První rodina dostane od salesiánů kříž spolu s textem křížové cesty a s aktivitami jednotlivých zastavení. Po předchozí domluvě s následující rodinou, se setkají na určeném místě, předají si kříž i text dalšího zastavení. Poslední skupina kříž vrátí do kostela sv. Václava (u salesiánů) do 16.ti hodin. Podle počtu účastníků se vytvoří 1 nebo 2 skupiny. Účastníci se mohou přihlásit ještě během této neděle u o. Vojtěcha.