22. 3. 2021

Ohlášky 21. – 28. března

Avatar photo

Neděle 21. března
Pátá neděle postní
7.30 za zemřelého Antonína Woclawka
9.00 za zemřelého manžela a rodiče z obou stran
10.30 za Boží pomoc v životních trápeních
17.00 na úmysly paní Ludmily Jarešové

Středa 24. března
16.30
křížová cesta
17.00 za duše v očistci

Čtvrtek 25. března
Slavnost Zvěstování Páně
17.00 za živé a zemřelé v rodině a duše v očistci

Pátek 26. března
18.00
křížová cesta
18.30 na dobrý úmysl

Sobota 27. března
8.00
za brigádníky a dobrodince
17.00 za zdraví pro vnuka

Neděle 28. března
Květná neděle
(žehnání ratolestí – kočiček)
7.30 na úmysl dárce
9.00 za Boží pomoc a ochranu při operaci
10.30 za zemřelého Pavla Sedláka, sourozence a celý rod
17.00 za uzdravení viny předků

Informace

V souvislosti s rozhodnutím vlády stále platná hygienická nařízení týkající nošení respirátorů, počtu účastníků bohoslužeb, rezervování na mše svaté v neděli v 9.00, 10.30 a v 17.00.

Prosíme, abyste respektovali tato nařízení a svou nezodpovědností nepřiváděli druhé do zbytečných problémů. Děkujeme.

Při sbírce na rekonstrukci střechy se vybralo 13.877 korun. Za každý dar upřímně děkujeme.

Pobožnosti křížové cesty budou ve středu v 16.30 a v pátek 18.00 hodin.

Ze soboty na neděli se mění čas. Noc bude o hodinu kratší.

V době přípravy na velikonoční svátky nabízíme též Předvelikonoční příležitost ke svátosti smíření, která bude v našem kostele v pátek 26. března v čase od 15 do 19 hodin.
V jiné dny je příležitost ke svátosti smíření ½ hodiny před začátkem mše svaté.

Na nástěnce na plakátku je zveřejněn pořad obřadů ve Svatém týdnu. Protože je stále možný minimální počet účastníků, budeme obřady přenášet přes internet. Je nám to líto, ale fyzická účast na obřadech ve Svatém týdnu bude možná jen ty, kdo budou zajišťovat průběh obřadů.
Další podrobnější informace jsou pak na webu a pod touto nabídkou. Děkujeme za pochopení.

Aktivita na Velký pátek – Křížová cesta – putování s křížem
Po loňské zkušenosti vás zveme na křížovou cestu prožitou v okolí Pardubic. Křížová cesta je určena pro rodiny s dětmi, ale budeme rádi, když se zapojíte i vy ostatní. První rodina dostane od salesiánů kříž spolu s textem křížové cesty a s aktivitami jednotlivých zastavení. Po předchozí domluvě s následující rodinou, se setkají na určeném místě, předají si kříž i text dalšího zastavení. Poslední skupina kříž vrátí do kostela sv. Václava (u salesiánů) do 16.ti hodin. Podle počtu účastníků se vytvoří 1 nebo 2 skupiny. Účastníci se mohou přihlásit u o. Vojtěcha.