5. 2. 2022

Ohlášky 6.–13. února 2022

Avatar photo

Neděle 6. února
5. neděle v mezidobí
8.30 za Boží ochranu a požehnání dětem a mládeži do 2. pololetí školního roku
10.00 za zemřelé rodiče, požehnání celé rodině, obrácení vnuček a za duše v očistci

Středa 9. února
17.00 na dobrý úmysl paní Ludmily Jarešové

Čtvrtek 10. února
17.00 za živé a zemřelé členy živého růžence

Pátek 11. února
18.30 na poděkování a za dar zdraví

Sobota 12. února
Udělování svátosti nemocných
9.00 za nemocné a za ty, kdo o nemocné pečují

Neděle 13. února
6. neděle v mezidobí
8.30 na poděkování za dar života
10.00 za rodiče, sourozence a příbuzné

Ve středu 9. února budou v našem kostele modlitby za kněze před Nejsvětější svátostí. Modlitební setkání začne v 16 hodin adorací a v 17 hodin bude následovat mše svatá. Modlitby probíhají v rámci setkání Služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce. Vítaní jsou všichni zájemci.

Pro děvčata od 11 let nabízíme dámský klub, který proběhne v termínu 11.–12. února. Těšíme se na vás.

V našem kostele se bude v sobotu 12. při mši svaté v 9 hodin udělovat svátost nemocných. Je určena, jako svátost posily, bratřím a sestrám v jejich stáří a/nebo nemoci. Je jistě vhodné se na ni připravit svátosti smíření.

Sbírka příští neděli je určena na rekonstrukci našeho domu. Všem dobrodincům upřímně děkujeme.

Mládež od 7 let zveme na další ze sobotních výletů. Tentokrát v sobotu 19. 2. Těšíme se na vás.

Novinkou letošního roku v salesiánském středisku mládeže jsou i menší bloky vzdělávání a tematická setkání:
V neděli 13. února od 15 hod nabízíme setkání všem dospělákům, kdo se jakkoliv zapojují v Salesiánském klubu. Setkání bude končit kolem 18 hod.

Pro mládež, která se zapojila do činnosti v Salesiánském klubu teprve nedávno, jsme připravili povídání v neděli 20. února od v 10 hod. A zakončíme kolem 13 hod obědem, na který jste zváni.

Další podobné vzdělávací setkání připravujeme pro všechny vedoucí táborů a pobytových akcí a jejich zástupce. Setkání se bude konat v některou neděli v průběhu března nebo dubna. Konkrétní termín se teprve upřesňuje.

V souvislosti s různými kroky přestavby v prostorách u salesiánů se Salesiánský klub stěhuje se svou činností ze současného BARU do sálu MUC. S tím souvisí, že do sálu MUC budeme všichni chodit vstupem od světelné křižovatky. V MUCu se tedy bude konat veškerá činnost, vč. pátečních kroužků a náboženství, a stejně tak i nedělní kafe po mši sv. Změna začne platit počínaje pátkem 25. února. V neděli 20. února se tedy s našim stávajícím BAREM rozloučíme.